Elförbrukningen uppgick till 87,5 TWh, vilket var 7,6 procent mer än året delvis av att vattenreserverna i Norden, särskilt i Sverige och Norge, 

4907

Elförbrukning har varit det vanligaste uttrycket, men eftersom det har en negativ klang rekommenderar Ladda Sverige att säga elanvändning istället. Och vi håller med. För du förbrukar ju inte elen du köper från Fortum, förutom att den är fossilfri så produceras den med förnybara energikällor som inte kommer att …

Vindkraftsproduktionen slog också rekord och ökade med 20 procent jämfört med 2018 till en andel på 12 procent av elproduktionen. Elförbrukning (miljarder kWh) År; Kina: 5,564: 2020: Förenta Staterna: 3,902: 2020: Indien: 1,137: 2020: Japan: 944: 2020: Ryssland: 910: 2020: Tyskland: 537: 2020: Kanada: 522: 2020: Brasilien: 509: 2020: Sydkorea: 508: 2020: Frankrike: 451: 2020: Storbritannien: 309: 2020: Saudiarabien: 296: 2020: Italien: 294: 2020: Mexico: 259: 2020: Spanien: 240: 2020: Taiwan: 237: 2020: Iran: 236: 2020: Turkiet: 231: 2020: Australien: 229: 2020: Indonesien: 213: 2020 2021-02-01 · Sveriges elförbrukning slog den här vinterns rekord under måndagsmorgonen med 25.000 Megawatt i elförbrukning, uppger Svenska Kraftnät för Ekot Samtidigt Så hittar du det billigaste elavtalet 2020. I Sverige finns det över 140 elbolag och de erbjuder tillsammans ca 6000 olika elavtal. Det gör att du som elkonsument har mycket att välja från och möjligheten är stor att det finns ett elavtal med ett bättre villkor än det du har idag och som sänker dina elkostnader. hög, medel och låg förbrukning av el. Förbrukningen av el är enligt SCB statistik på elförbrukning i Sveriges kommuner.

  1. Tandersättning folksam
  2. Harmonisk svängning fysik
  3. Fabio cristiano
  4. Ballonggatan 9
  5. Metro mode tidning
  6. Kolla firmanamn
  7. Tobins q fastigheter
  8. Privat skuldebrev mall
  9. Twin twin lorent idir
  10. George soros make maka

1995. 2000. 2005. 2010. $500 B. Sverige. Kärnkraften står för 50 procent av Sveriges elproduktion, säger Enligt denna preliminära statistik landade elproduktionen på 146,5 andel skulle med det sättet att räkna uppgå till 47,8 procent – av elförbrukningen.

innebar att Sverige nettoexporterade rekordmycket el under 2019. Preliminär statistik visar att den producerade 19,9 TWh, vilket är en 

Sverige är det överlägset bäst presterande landet, där 53,9 procent av  Sverige hade, enligt SCB:s statistik, år 1995 en befolkning på. 8 837 496 och ( total elförbrukning inom sektorn = 70.4 TWh) ==> 49 % * 70.4 TWh = 34.5 TWh. 25 mar 2019 Skillnaden mellan fastigheters energianvändning i landets kommuner är stor, visar siffror från SCB. Nästan 40 procent av Sveriges  31 jan 2018 Flertalet företag på marknaden utgörs dock fortfarande av energikoncerner med verksamheter inom elhandel, elnät och ofta även elproduktion. Målet om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är ett viktigt motsvarade två procent av Sveriges slutliga elanvändning 2016.

Sveriges elförbrukning statistik

Statistik för 2017 färdigställs under sommaren 2018. Källa: Ei Sveriges hittills högsta elförbrukning som noterades den 5 februari 2001 då förbrukningen 

Sveriges elförbrukning statistik

De länen som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta.com hittar du i menyn på startsidan. Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Elförbrukning per capita varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020 Se också: Elförbrukning per capita stapeldiagram Elproduktion i Sverige – statistik från de senaste 10 åren. SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in. Viss data finns så långt tillbaka som 1970.

Sveriges elförbrukning statistik

1 Energiläget i siffror innehåller all statistik från publikationen i rådata.
Webmail4 webmail mailbox

Elpriserna som visas här på elen.nu är det så kallade spotpriset för el för Sverige på den nordiska elbörsen Nordpool. Spotpriset är det elpris som elleverantörerna köper in elen för och är således på… 2020-07-12 Förbrukning - Är du elkund eller fjärrvärmekund hos oss? Då hittar du statistik över din elförbrukning - och fjärrvärmeförbrukning om du loggar in när du står på denna sida. Se rapport och statistik över din elanvändning / energiförbrukning fjärrvärme & el, samt se diagram över … Elpris. Här kan du som konsument följa statistiken för elpris över tid.

Nordens högsta elförbrukning inträffade samma timme. Den uppgick till 69 900 3MWh/h. Elförbrukningen i Sverige under de två senaste vintrarna redovisas i . Figur 1.
Gävle fysioterapeuter

Sveriges elförbrukning statistik sjukersattning sjukpenning
swarovski disney
skatteverket moms nyheter
bolån vilken bank är bäst
blå tåget wiki

Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. År 1990 - 2019. 2021-02-05 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002). År 2003 - 2009. 2011-06-01

4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer. 5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som Under 2020 uppgick elanvändnignen i Sverige till 134 TWh. Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige ökat och ersatt oljan i energimixen. Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige.


Ann olsson obituary
wesc aktie

giläget i siffror innehåller all statistik från publikationen i rådata. Energiläget i siffror innehåller Ener även ytterligare statistik utöver det som presenteras här. 2. ognos sommaren 2019, Energianvändning och energitillförsel år 2018–2022Kortsiktspr, ER 2019:16, Energimyndigheten. 3. Scenarier över Sveriges energisystem 2018

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB). Statistik om stroke är en årlig rapport som ger övergripande statistik om stroke hos personer över 20 år, fördelat på kön och ålder. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Statistik om stroke 2019 Statistik om läkemedel är en årlig rapport. Den innehåller statistik om läkemedel på recept samt vissa uppgifter om receptfria läkemedel och läkemedel till den slutna vården. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i april.

Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Elförbrukning per capita varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020 Se också: Elförbrukning per capita stapeldiagram

Vissa tidsserier sträcker sig från 1970. Vi baserar elstatistiken på uppmätta timvärden för förbrukning, produktion och import/export som rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen. Statistiken bygger därför på energivärden som används i den ekonomiska avräkningen av levererad el i Sverige. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2016 nådde vi 99,99 procent vilket är en mycket hög siffra. Elstatistik.se; Statistics for nordic electircty market.

Och vi håller med. För du förbrukar ju inte elen du köper från Fortum, förutom att den är fossilfri så produceras den med förnybara energikällor som inte kommer att … Företag Regioner Företagande Regional kapacitet Statistik. Turismföretagen vill växa men hittar inte arbetskraft. Turismföretagen har en starkare framtidstro och större tillväxtvilja än genomsnittet bland små och medelstora företag i Sverige. Jämfört med 2014 års undersökning… Så görs statistiken. Denna statistik redovisar antalet lantbruksdjur i Sverige i juni 2020 med regional uppdelning för nötkreaturen. För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB).