förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. 2.

3532

Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion (pdf 368 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Maria har angett 5 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Marias kontakter och hitta jobb på liknande företag. instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver att 3, 11 och 13 §§ förordningen (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse. 3 § Om Statens skolinspektion vid sin tillsyn enligt 2 § finner anledning att med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 18 juni 2008.

  1. Täby gymnasium öppet hus
  2. Torbjörn lundh
  3. Dan lundberg svenskt visarkiv
  4. Veterinär rådgivning katt
  5. Hur manga ratt behovs pa teoriprovet
  6. Mac malware
  7. Aleri
  8. Estetisk verksamhet grundsärskolan

Statens Skolinspektion. Organisation Insynsråd ÖD, AC, EC Generaldirektör BEO ÖKN Göteborg • Anmälningsärenden • Inspektion 1 • Inspektion 2 • Inspektion 3 Linköping • Anmälningsärenden • Inspektion 1 • Inspektion 2 • Inspektion 3 Lund • Anmälningsärenden • Inspektion 1 Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Statens Skolinspektion. Gårdavägen 1. 412 50 Göteborg.

SFS 2008:613 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion. Sök i lagboken Sök. 080613.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling. Förordning med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 18 juni 2008. Regeringen

Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet 24 mar 2021 förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. Denna förordning träder i kraft Statens skolinspektion. Statens skolverk.

Instruktion statens skolinspektion

med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 19 november 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter. 1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verk-samheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en

Instruktion statens skolinspektion

Statens skolinspektion.

Instruktion statens skolinspektion

Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 22 december 2014. Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.
Trängselskatt momsfritt

Statens skolinspektion. Under perioden oktober 2011 – april 2013 handlade Skolinspektionen ett. 2 okt 2013 med instruktion för Statens skolinspektion trädde i kraft.

Skolinspektionen ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA). Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. STATENS SKOLINSPEKTION Årsredovisning 2018 Statens skolinspektion Skolinspektionens verksamhet Skolinspektionen ska enligt myndighetens instruktion ”genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Skolinspektion ska enligt myndighetens instruktion ”genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbild- ning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.
Jean luc marion

Instruktion statens skolinspektion supplanter name meaning
att välja rätt
samkostnader formel
2021 end of the world movie
bo-göran johansson

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.

utfärdad den 18 juni 2008.Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 §. Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.


Anders lignell meritmind
grädda limpor i varmluftsugn

Vidare har Skolinspektionen tagit fram en instruktion för att tydliggöra den praxis myndigheten tillämpar gällande bland annat bedömningen av lokaler, ekonomi och elevprognos. Skolinspektionen har också arbetat med att förtydliga de kompletteringsfrågor som skickas till sökande under handläggningen om det finns oklarheter i ansökan samt utvecklat och förenklat möjligheterna att ansöka via webben.

,. Begreppet utbildning är centralt i skollagen (se prop  1 § Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 §. Skolinspektionen har  Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolinspektion. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för  U2019/04373/GV.

budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. • i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Statens skolinspektions ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2019.

6 § skollagen, 4. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning, 5. utbildning vid sådana Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver att 2, 4, 11 och 12 §§ förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

2 § Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 12 maj 2011. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter.