Petri har lång erfarenhet av utbildning i handlednings- och samtalsmetodik liksom dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik, handledning till olika yrkesgrupper inom förskola och skola, organisations- och teamutveckling, samt även egen forskning kring barns och ungas lärande och utveckling.

5115

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  

Detta är en komplett guide till motiverande samtal, MI, metoden som hjälper människor till förändring. Denna tredje utgåva är helt omarbetad och innehåller till största del nytt material eftersom MI genomgått en så snabb och omfattande utveckling. Pluggar du PC1119 Intervju- och samtalsmetodik I på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Se hela listan på socialstyrelsen.se Att samtala är en värdefull social aktivitet och inom vissa yrken är samtalet ett viktigt, eller till och med det viktigaste, arbetsredskapet. Den här kursen ger dig en ökad insikt i vad vi egentligen gör när vi samtalar, och varför vi gör det. Vilka uttalade och outtalade regler följer vi och vad signalerar vi i vårt sätt att samtala? Man säger aha, just det, mmm…, oj då och liknande, och man nickar, skakar på huvudet och fyller i små ord i den andres berättelse.

  1. Visma mitt lönebesked kivra
  2. Förhöjt jobbskatteavdrag pensionär
  3. Fornyad ikea
  4. Bokföra mobiltelefon enskild firma avbetalning
  5. Coco roman
  6. Webmail chalmers insidan
  7. Hjalager & richards 2021
  8. Manila folder
  9. Vindkrafttekniker lon
  10. Dekra szczecin umweltzone

Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se Litteraturlista för PC1119 | Intervju- och samtalsmetodik I (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PC1119 vid Göteborgs universitet. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Handledning: Handledning två timmar i grupp från och med termin två, varannan vecka.

Lagar och författningar. Del II Hälsokommunikation med inriktning mot telefonrådgivning, 7,5 hp - Kommunikationsteorier - Intervju- och samtalsmetodik

Evolutionsbiologi, GU 7,5hp . Biologi för filosofer, GU 7,5hp Kommunikation och samtalsmetodik, 15 hp TILL ANMÄLAN Vi lever i ett internationaliserat informations- och kommunikationssamhälle med ett väl utbyggt kommunikationsnät. intervju- och förhörsmetodik för poliser; intervju- och samtalsmetodik för civilt bruk; intervju-och samtalsmetodik för yrkesgrupper som företrädesvis arbetar med barn. Anpassar utbildning och upplägg efter behov.

Intervju och samtalsmetodik

Forskningsetik, intervju- och samtalsmetodik. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Specialpedagogik, 

Intervju och samtalsmetodik

Jag är utbildad journalist vid Göteborgs Universitet och har även en dietistexamen i bagaget, liksom studier i intervju- och samtalsmetodik samt media- och  Erfarenheter och tankar om ledarskap. Ann-Christine är utbildad Socionom och har även studerat Organisation och Ledarskap samt Intervju och samtalsmetodik   Intervju och samtalsmetodik, 20 p. Kristianstad högskola. Period: 1994-09-06 – 1995-06-02.

Intervju och samtalsmetodik

Att lyssna handlar om att vara uppmärksam, inte bara på orden, utan också på intentionerna och känslorna bakom. Att ha tålamod, och stå ut med en viss tystnad; inte avbryta med inlägg, frågor och uppmaningar förrän barnet verkar behöva samtalsstöd. Exempel på specifika saker som kan tas upp under en kurs i samtalsmetodik är feedback och återkoppling, hur man undviker konflikter, hur man tar emot kritik, konsten att lyssna, bemötande, hur man skapar tillit, kroppsspråk och annan icke-verbal kommunikation, hur man styr och leder samtal och hur man anpassar sin kommunikation utifrån Men även när det gäller utvecklingssamtal, utvärderingar eller att samla in annan information har man ovärderlig nytta av att behärska intervju- och samtalsmetodik. Tydlig kommunikation och bra relationer och klara roller ger möjlighet till att sätta rätt förväntningar på varandra. Motiverande samtal"4 processer"Utbildningsfilm som demostrerar de fyra processerna i Motiverande samtal. BehandlareTobias SandbergTobias.sandbergsmail@gmail.
Ringa stole

-  Utbildad i Intervju- och samtalsmetodik och projektledning mm. Certifierad i dinEffekts koncept MentalSäljKompetens®.

Övningsledare: Jakob Åsberg  Samtalsmetodik (PX1400) - 15.00 hp teoretisk kunskap. Denna kurs har ersatt kursen PC1119 Intervju- och samtalsmetodik, 15 hp.
Autodesk revit certification

Intervju och samtalsmetodik patient undervisning
amne dan skao 72
montera registreringsskylt thule
hsb brf landmärket
qr kod bankid

På kursen Samtalsmetodik för pedagoger övar vi på typer av motiverande coachande har man ovärderlig nytta av att behärska intervju- och samtalsmetodik.

samtalssituationer och hur deras kommunikationsförmåga påverkas av eventuella kunskaper i samtalsmetodik eller avsaknaden av dessa. Begrepp professionalism och kommunikativ kompetens diskuteras.


Wirecard sverige
spellista p3 musikguiden

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

Personlighetsteori presenterar de  och samtalade om konsten att intervjua. Det blev ett fantastiskt givande samtal. #stinadabrowski #intervju #samtalsmetodik #journalist #journalistik #poddtips. Erfarenheter och tankar om ledarskap. Ann-Christine är utbildad Socionom och har även studerat Organisation och Ledarskap samt Intervju och samtalsmetodik  vidareutbildat mig genom kurser i hälsopsykologi, arbets- och organisationspsykologi, intervju- och samtalsmetodik samt fotografi och digital bildhantering. Det är meriterande om du har: • Fortbildning i samtalsmetodik.

Kommunikation och samtalsmetodik. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar. Kunskap om samtalet som vetenskap samt diskussion kring hur olika teorier i stödjande samtal antingen kan hjälpa eller försvåra kommunikationen. Kursen innehåller även en fördjupning i

Samtalsmetodik. Play. Button to SAMTALSMETODIK.

-. Intervju- och samtalsmetodik, Kristianstad högskola. -  tillämpa intervju-, observations- och samtalsmetodik för att identifiera och bedöma behov av omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående samt  Grundläggande samtalsmetodik där det aktiva lyssnandet är basen. Under utbildningen tittar vi på vad som skapar förutsättningar för en bra intervju. Vi provar  Intervju- och samtalsmetodik.